Pobřežní hlídka / Baywatch – Miami Picture

Pobřežní hlídka / Baywatch

Podobné pozorovatelny pro pobřežní hlídku byly rozestavěné po celé délce pláže, ale tenhle byl jediný, u kterého jsme si všimli, že má i maják. Fialová vlajka znamená "Dangerous Marine Life", celkem by mě zajímalo, co to znamená. Žraloci? Krokodýli?

We have seen similar observatories for the coast guard all along the beach, but this is the only one with a beacon on it. The violet flag says "Dangerous Marine Life", I wonder what that means. Sharks? Crocodiles?

Image published by Kačka a Ondra on 2010-01-08 19:56:44 and used under Creative Commons license.

Tagged: , Florida , Miami , USA , Miami Beach , beach , sea , coast , coast guard , beacon , lighthouse , observatory , maják , hlídka , plavčík , ocean , oceán , Atlantic ocean , Atlantik , pláž

Some local news is curated - Original might have been posted at a different date/ time! Click the source link for details.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.